O Nama

Orijentiring Savez Vojvodine
Dunavski park bb (Dom Izviđača), 21000 Novi Sad

Telefon:                           +38121 456536
Datum osnivanja:          10.06.2003.

Matični broj:                  08789754
PIB:                                  102921189
Tekući račun:                 200-2693660101934-66, Poštanska štedionica

Kalendar aktivnosti za 2019.

Pravilnik za takmičenja OSV 2019.

Statut OSV

Rukovodstvo:
Dragana Živković       – Predsednik
Veljko Radović           – Sekretar
           

Upravni odbor:
1) Milivoje Simić
2) Sandra Lazarević
3) Nebojša Popović

Nadzorni odbor:
1) Vujadin Žagar
2) Predrag Čavić
3) Zoran Škorić

Evidencija Licenciranih Stručnjaka OSS-a